ضرورت استفاده از کفش ایمنی مناسب هنگام کار

ضرورت استفاده از کفش ایمنی مناسب هنگام کار

فروشگاه تجهیزات ایمنی معصومی، فروش انواع کفش های ایمنی با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت  عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیطهای صنعتی، له شدن پنجه های پا در اثر سقوط ناگهانی اجسام سنگین بر روی پنجه ها و

تماس با واحد فروش